Om meg

Om meg

Velkommen innom til Petersplassen – mitt eget sted for tanke, skrift og refleksjon.

Jeg som heter Peter Svalheim har levd lenge som en mangesysler i skriftens verden. Underveis har det blitt en del spor som jeg vil benytte denne nettsiden til å utdype. På 1990-2000-tallet var jeg aktiv som litteraturkritiker i dagspressen. Kritikkene mine fra den gangen er tilgjengelig her et sted. Jeg har jobbet i avis, som lærer og som kulturgründer (bobkyen i Tvedestrand). De siste syv årene har jeg vært biblioteksjef ved Tvedestrand folkebibliotek. Jeg leser og leser og leser. Og så har det blitt noen bøker. Nærmere omtale og smaksprøver fra disse bøkene finnes her et sted. Alt i alt danner dette en mangfoldig flora av tanker, inntrykk og engasjementer, som vil prege bloggen min.

Innspill? Motreaksjoner? Spørsmål? Bestille et foredrag eller annet? Ta kontakt!